Mustafa Erkenekli (1972)

Gönül dostu bir adam. Sert bir duruşu var ancak, kısacık bir konuşma sonrasında çok sevecen bir ruhu olduğunu anlıyorsunuz. Kâğıda aktardığı mısraları gibi esir alıveriyor sizi sohbeti dakikalar içinde. Hece ölçüsü ve kafiyeli yazan çağdaş bir halk ozanı, dize ustalarından biri. Kalem ve kâğıdın dostluğunu, yarenliğini yakalayabilmenin hem gücü hem de bir ferahlığı vardır. Dilinden dökülen mısraları kâğıda aktaramasaydı bunalırdı, çatlardı O da inanıyorum.

Henri Barbusse

Aydınlık, ünlü Fransız yazarı Henri Barbusse’ün, kişisel serüveninden de izler taşıyan romanı. Fransız milliyetçiliğine ve genel olarak her türlü şovenizme keskin eleştiriler yönelten yazar, sistemin alt kademelerinde, yalıtılmış bir hayat süren küçük burjuva bir fabrika memurunun zihinsel aydınlanma sürecini anlatır. Emperyalist paylaşım savaşlarının ve birbirine kırdırılan emekçilerin hikâye edildiği kitap, aslında günümüz dünyasının ahvaline de ışık tutuyor.

Kardelen
(Sayı:93-94-95)
Kardelen
(Sayı:97)

Kardelen
(Sayı:98)
Kardelen
(Sayı:103)